Chiński bard

Oto i kró­ci­ut­ki utwór syczuańskiego bar­da o pseudon­imie Chuanzi (川子), czyli Mis­trz z Syczuanu (czy też z Sichuanu jak kto woli 🙂 ). His­to­ria pow­sta­nia tej piosen­ki jest, jak to moż­na przeczy­tać na początku filmiku, taka oto:

W owych lat­ach, kiedy Chuanzi włóczył się po świecie, nieopo­dal kna­jp­ki, w której gry­wał, zna­j­dowały się wysok­iej klasy aparta­men­tow­ce zwane Szczęśli­wą Wioską. Pewnego dnia pracu­ją­cy dla Szczęśli­wej Wios­ki hand­lowiec przyszedł do Chuanzi’ego, aby poprosić go o napisanie jakieś piosen­ki o tych drogich mieszka­ni­ach. Chuanzi zgodz­ił się bez zawa­ha­nia. Po kilku dni­ach piosen­ka była już gotowa. Sprzedaw­czynie mieszkań, kierown­ik ds. roz­wo­ju, menedżerowie wyższego szczebla oraz roz­maici sze­fowie zapełnili sto­li­ki w kna­jpce, aby wysłuchać piosen­ki. Jed­nakże, kiedy z ust Chuanzi’ego rozbrzmi­ały słowa: „Gdzie jest szczęś­cie? 40 tysię­cy z hakiem za metr. Nie stać mnie.”, wszyscy oni jeden po drugim ulot­nili się, prosząc jeszcze Chuanzi’ego, aby ten nie śpiewał więcej tej piosen­ki. Chuanzi roześmi­ał się wtedy i rzekł: „Oczy­wiś­cie że już jej więcej nie zaśpiewam, nie zaśpiewam jej więcej takim sukin­syn­om jak wy, co nie zważa­jąc na to czy bied­ni mają co gar­nka włożyć, sprzeda­ją mieszka­nia po tak wyso­kich cenach!”